Make your own free website on Tripod.com

Edu-Line
(MALAYSIA)

Ijazah Pertama
Matrikulasi
SPM
PMR
UPSR

 

 

JAWAPAN PERCUBAAN SPM 1997
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
KIMIA (KERTAS 1)

 1. B
 2. C
 3. A
 4. C
 5. D
 6. B
 7. C
 8. D
 9. A
 10. A
 11. C
 12. B
 13. C
 14. B
 15. B
 16. B
 17. A
 18. B
 19. C
 20. B
 21. A
 22. A
 23. B
 24. D
 25. C
 26. C
 27. A
 28. B
 29. C
 30. C
 31. A
 32. D
 33. A
 34. D
 35. B
 36. D
 37. B
 38. C
 39. D
 40. B
Jika anda mahu mengekalkan lebih ramai sahabat,
anda tidak sepatutnya memberi pendapat yang tidak diminta....
- Anthony Eden

Hakcipta terpelihara Bahagian Pelajaran Menengah, MARA
Kembali ke Edu-Line (Malaysia)