Make your own free website on Tripod.com
Penghargaan
"Masa yang berlalu tidak akan menunggu kita. Oleh itu, gunakanlah masa yang ada dengan sebaik-baiknya...."
Penghargaan

Di sini, Edu-Line (Malaysia) ingin mengambil kesempatan itu untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

 • Jabatan Perdana Menteri (JPM), Malaysia
 • Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Malaysia
 • Bahagian Pelajaran Menengah (BPM), MARA
 • Maktab Rendah Sains MARA,
  Taiping
 • Sekolah Menengah Sains Tengku Abdullah,
  Pahang
 • Sekolah Menengah Aminudin Baki,
  Kuala Lumpur
 • Sekolah Menengah Kebangsaan
  Lembah Keramat I
 • Sekolah Menengah Kebangsaan
  Lembah Keramat II
 • Sekolah Menengah Kebangsaan
  Taman Melawati
 • Mimos Berhad
 • Telekom Malaysia Berhad
 • Sistem Penerbangan Malaysia (MAS)
 • YASIN Holdings Sdn Bhd
 • Yayasan Seri Iman (YASIN)
 • Utusan Multimedia Sdn Bhd
 • Nasionet Malaysia Sdn Bhd
 • Datren (Malaysia) Sdn Bhd
 • Hijau Inovasi Tinggi Sdn Bhd
 • Identiti Cafe Kuala Lumpur
 • Mohamad Bazli Bin Ghazali
 • Mohd Anuar Bin Mohamed Bahari
 • Mohd Shaifullizan Bin Mohd Lazan
 • Noraffendy Bin Idris
 • Shahril Bukhari Bin Ahmad
 • Wafiuddin Bin Ahmad
 • Wazien Bin Ahmad
 • Mana-mana pihak terlibat sama ada secara langsung mahupun secara tidak langsung yang tidak tersebut di atas....
 

Hak Cipta Edu-Line (Malaysia) 1997-2000
Ibu Pejabat: Suite 1.18, Tingkat 5, Sri Damansara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia.
Hotline: (012) 3797942     Faksimili: (603) XXXXXXX
Laman Web:
http://edulinemalaysia.hypermart.net
E-mel:
eduline@hotmail.com