Make your own free website on Tripod.com

Akademik

 

Buat peraturan dalam setiap perkara yang anda lakukan
dan berilah sesuatu lebih daripada yang dijangkakan oleh penerima....
- Dr. David Schwartz
 

Hak Cipta Edu-Line (Malaysia) 1997-2000
Ibu Pejabat: Suite 1.18, Tingkat 5, Sri Damansara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia.
Hotline: (012) 3797942     Faksimili: (603) XXXXXXX
Laman Web:
http://edulinemalaysia.hypermart.net
E-mel:
eduline@hotmail.com